Technologie betekenis geven


dz16-innovasi-foto-zwartwit-dick-jan

Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Dick-Jan Zijda. Ik ben echtgenoot, trotse vader van een zoon, hondenbezitter en dol op Indonesisch eten. Het is in de toko waar de naam “innovasi” vandaan komt. Het is een vrije vertaling van het Indonesische woord voor innoveren. 

In mijn werkende leven, heb ik meer dan 14 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van zorginnovatie. Mijn ambitie: betere zorg met de inzet van technologie. Dit door de waarde van technologie te adresseren zodat het betekenisvol kan zijn voor zorgaanbieders en de samenleving. Het moet leiden tot een win/win situatie voor alle direct betrokkenen. 

Mijn persoonlijke drijfveren om bezig te zijn met goede techniek in de zorg? Mijn vader was ernstig ziek. Even een ‘kopje koffie drinken’ kon niet altijd, dit door de afstand. Door de inzet van nieuwe techniek heb ik dit gevoel van ‘voor elkaar zorgen’ toch kunnen ervaren. Die ervaring, wil ik ook voor anderen mede mogelijk maken.

Mocht u na het lezen van de website meer informatie willen? Ik zie uit naar uw bericht.

U verder helpen

Heeft u pilots afgerond en wilt u de stap zetten naar brede opschaling, implementatie en borging binnen een (zorg)organisatie, keten, stad/regio of land? Wilt u meer coördinatie en grip op uw opschaling?

Dan kan ik van toegevoegde waarde zijn. Ik doe dit vanuit verschillende invalshoeken, altijd praktisch en resultaat gericht. Dit door het inzetten van creatieve methoden en technieken. 

 

Zorgaanbieders en innovators

+ Opschalingstrategieën voor technologie in het algemeen en e-health in het bijzonder.

+ Het mede vormgeven en ontwikkelen van “e-health vakmanschap” (innovatiemanagement). 

+ Coaching | projectleiderschap bij het breed opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen.

+ Masterclasses over e-health opschaling.

+ Workshop “eHealth Empowerment”. Medewerkers toerusten met kennis en kunde om met technologische toepassingen het interne zorgpad (primaire proces) te kunnen verbeteren.

 

Gemeenten

+ Formuleren van e-health ondersteuningsbeleid binnen het sociale domein om te komen tot Wmo-substitutie.

+ Het bouwen en bestendigen van e-health netwerken (ecosystemen) in gemeenten om e-health succesvol te kunnen opschalen.

 

Inwoners

+ Inspiratie over en kennis delen van e-health toepassingen met informele zorgaanbieders en patiëntenorganisaties (kosteloos).

Voorbeelden

+ Medeoprichter van DEHA (Delftse EHealth Academie). DEHA is het eerste initiatief in Nederland dat zich richt op brede opschaling, implementatie en adoptie van e-health toepassingen binnen een stad of regio. Volgens het ministerie van VWS is het een voorbeeld van een succesvol ecosysteem dat cruciaal is om innovaties duurzaam op te schalen. Meer informatie over DEHA vindt u op www.deha.nu. Wilt u ook een regionale/lokale EHealth Academie of wilt u informatie over onze vrij te verkrijgen methode? Kijk dan op www.deha.nl.

+ Adviseur bij de REHA (Rotterdamse eHealth Agenda). 

+ Scribent van verschillende publicaties over de opschaling van e-health. Bijvoorbeeld de publicatie ehealth zicht op opschaling 26-01-17.

+ Zorgaanbieder Stoed geholpen met het aanscherpen van de visie op innovatie en de rol van techniek binnen de organisatie. Geholpen met het opzetten van een nieuwe structuur om blijvend te kunnen innoveren om de door hun gestelde maatschappelijke doelen te behalen.

+ Beleidsverkenningen voor o.a. Ipse de Bruggen over beeldbellen.

+ eHealth opschaling en implementatietraject bij ZNWV. 

+ Spreker tijdens Ouderenzorg Tech congres van ZonMW. 

+ Bij o.a. GGZ Delfland een workshop “eHealth Empowerment” uitgevoerd met de medewerkers om met e-health het eigen interne zorgpad te verbeteren. Dit vanuit het label eHealth Impuls

+  Opschalingsproject “coalitie tegen vallen”. Deze bestaat uit de volgende partners: Pieter van Foreest, Careyn, GGD Haaglanden, TU Delft, Reinier de Graaf en DEHA Delft. Samenwerkingen met o.a. Delft voor Elkaar en Zorgorganisatie Eerste Lijn. De ambitie: het ontwikkelen van nieuwe e-health toepassingen en het breed inzetten van bestaande e-health toepassingen voor vrouwen vanaf 55 jaar om vallen te voorkomen. Ik ben projectleider. 

+ Met technologie partner 3BPlus wordt gewerkt aan Smart City en Smart Health. Voor meer informatie www.3bplus.nl.

+ Scribent van het document “ICT Infrastructuur” voor een zorgaanbieder. 

+ Vele technobedrijven een stap verder geholpen. Enkele voorbeelden zijn: CleVR, Salusion, Wolkcompany, Holland Haptics, New Compliance, VirusFreeAir, PresenceDisplays, Zorgriem, Powercomm en Nodazzle. Hierdoor zijn o.a. de volgende zorgaanbieders bediend: Pieter van Foreest, ‘s Heeren Loo, Middin, GGZ Delfland, Careyn, Stichting Welzijn Midden-Delfland en Ipse de Bruggen.

+ Kosteloze verzorging van inspiratiebijeenkomsten voor zorgvragersorganisaties en informele zorgorganisaties (bijv. Alzheimer DWO en Buddy Netwerk). 

+ Voor  kennisinstellingen (ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool en TU Delft) is de rol van externe opdrachtgever vervuld voor onderwijsprojecten (bouwen van apps, preventie met techniek en ontwerpstudio Sociaal Design).

Contact

E-mail
dzijda[apenstaart]innovasi.nl

Adres
Leeuwendaallaan 83,
2281GL te Rijswijk

En
IBAN: NL95INGB0668649380
BTW: NL168981701B01
KVK: 61558265

LinkedIn